YARDIMCI DOÇENT MERVE ERGÜL


MAKALELER 1 - Investigating the effects of the Rho kinase enzyme inhibitors AS1892802 and fasudil hydrochloride on the contractions of isolated pregnant rat myometrium ERGÜL MERVE,TURGUT NERGİZ HACER,SARAÇ BÜLENT,ALTUN AHMET,YILDIRIM ŞAHİN,BAĞÇİVAN İHSAN, Yayın Yeri: Source of the DocumentEuropean Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Anticancer and antiangiogenic effects of methanol extracts of Lonicera caprifolium L on C6 rat glioma cells TURGUT NERGİZ HACER,ALTUN AHMET,KARA HAKİ,TEPE BEKTAŞ,ERGÜL MERVE,ERGÜL MUSTAFA,TUNCEL NECATİ BARIŞ,YILMAZ TUNCEL NEŞE, Yayın Yeri: cumhuriyet medical journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - The Effects of Daily Repeated Magnetic Field on S Nitroso N acetyl DL penicillamine Induced Hyperalgesia ALTUN AHMET,ERGÜL MUSTAFA,FILIZ ALI KEMAL,PARLAK MESUT,ERGÜL MERVE,TEMİZ TİJEN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Important Anti Cancer Applications of Protein Based Nanoparticles ERGÜL MUSTAFA,ERGÜL MERVE,TUTAR YUSUF, Yayın Yeri: Current Proteomics, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Thyme essential oil inhibits proliferation of DLD 1 colorectal cancer cells through antioxidant effect ÇETİNUS EREN,TEMIZ TUNA,ERGÜL MERVE,ALTUN AHMET,ÇETİNUS ŞENAY,TEMİZ TİJEN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - A Hybrid Approach for the Design, Synthesis and Anticancer Activity of Phenylaminopyrimidine Core Containing 2-Imino-4-thiazolidinone Derivatives DEMİRCİ ASLI,ERGÜL MUSTAFA,ERGÜL MERVE,ALTUN AHMET,KÜÇÜKGÜZEL İLKAY (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 5th Bahçeşehir University Drug Design Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - A Hybrid Approach for the Design, Synthesis and Anticancer Activity of Phenylaminopyrimidine Core Containing 2-Imino-4-thiazolidinone Derivatives DEMİRCİ ASLI,ERGÜL MUSTAFA,ERGÜL MERVE,ALTUN AHMET,KÜÇÜKGÜZEL İLKAY (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 5th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - A hybrid approach for the design, synthesis and anticancer activity of phenylaminopyrimidine core containing 2-imino-4-thiazolidinone derivatives DEMİRCİ ASLI,ERGÜL MUSTAFA,ERGÜL MERVE,ALTUN AHMET,KÜÇÜKGÜZEL İLKAY (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 5th internatıonal bau drug desıgn congress Uluslararası ISBN: 4 - DESIGN, SYNTHESIS AND ACTIVITY OF SOME NOVEL PHARMACOPHORIC PHENYLAMINOPYRIMIDINE CORE CONTAINING 5-ARYLIDENE-2-ARYLIMINO-4-THIAZOLIDINONE DERIVATIVES TARGETING NEUROBLASTOMA CANCER CELLS DEMİRCİ ASLI,ERGÜL MUSTAFA,ERGÜL MERVE,ALTUN AHMET,KÜÇÜKGÜZEL İLKAY (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: GPSS2017: 2nd Gazi Pharma Symposium Series Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Design, synthesis and activity of some novel pharmacophoric phenylamınopyrimidine core containing 5-arylidene-2-arylimino-4-thiazolidinone derivatives targeting neuroblastoma cancer cells DEMİRCİ ASLI,ERGÜL MUSTAFA,ERGÜL MERVE,ALTUN AHMET,KÜÇÜKGÜZEL İLKAY (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2nd Gazi Pharma Symposium Series Uluslararası ISBN: 6 - In vitro potential anticancer effects of cannabinoid agonists ACEA and ACPA in neuroblastoma. TURGUT NERGİZ HACER,ALTUN AHMET,ERGÜL MERVE (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Gazi Pharma Symposium Series Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Anticancer effects of cannabinoid agonists ACEA and ACPA on TT thyroid cancer cells line and L929 cells. TURGUT NERGİZ HACER,ALTUN AHMET,ERGÜL MERVE (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Gazi Pharma Symposium Series Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Design, synthesis and activity of some novel pharmacophoric phenylamınopyrimidine core containing 5-arylidene-2-arylimino-4-thiazolidinone derivatives targeting neuroblastoma cancer cells DEMİRCİ ASLI,ERGÜL MUSTAFA,ERGÜL MERVE,ALTUN AHMET,KÜÇÜKGÜZEL İLKAY (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2nd Gazi Pharma Symposium Series Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Anticancer effects of Rho kinase inhibitors AS 1892802 and Fasudil hydrochloride on MCF 7 breast cancer cell line and HUVEC ALTUN AHMET,TURGUT NERGİZ HACER,CICEK MUHAMMED MUCAHİT,ERGÜL MERVE,SARAÇ BÜLENT (26.06.2016-30.06.2016), Yayın Yeri: 7th European Congress of Pharmacology Uluslararası Poster ISBN: 10 - Investigating the analgesic effect of FAAH inhibitor JNJ 1661010 alone and in combination with COX inhibitors TURGUT NERGİZ HACER,ALTUN AHMET,ERGÜL MERVE,CICEK MUHAMMED MUCAHIT,SARAÇ BÜLENT,BAĞÇİVAN İHSAN (26.06.2016-30.06.2016), Yayın Yeri: 7th European Congress of Pharmacology Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Anticancer effects of cannabinoid agonists ACEA and L 759656 on MCF 7 breast cancer cell line and HUVEC TURGUT NERGİZ HACER,ALTUN AHMET,CICEK MUHAMMED MUCAHIT,ERGÜL MERVE,SARAÇ BÜLENT (26.06.2016-30.06.2016), Yayın Yeri: 7th European Congress of Pharmacology Uluslararası Poster ISBN: 12 - The analgesic effect of FAAH inhibitor AM 1172 alone and in combination with iNOS inhibitors BYK and SM ALTUN AHMET,TURGUT NERGİZ HACER,ERGÜL MERVE,CICEK MUHAMMED MUCAHIT,SARAÇ BÜLENT,YILDIRIM ŞAHİN (26.06.2016-30.06.2016), Yayın Yeri: 7th European Congress of Pharmacology Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 13 - C6 sıçan glioma hücreleri üzerinde Lonicera caprifolium L Metanol ekstraktlarının anti kanser ve anti anjiyogenik etkileri TURGUT NERGİZ HACER,ALTUN AHMET,KARA HAKİ,TEPE BEKTAŞ,ERGÜL MERVE,ERGÜL MUSTAFA,TUNCEL NECATİ BARIŞ,YILMAZ TUNCEL NEŞE (07.09.2015-10.09.2015), Yayın Yeri: 23.Ulusal Farmakoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 14 - FAAH inhibitörü JNJ 1661010 un analjezik etkisinin tek başına ve iNOS inhibitörleri ile kombine şekilde araştırılması ALTUN AHMET,TURGUT NERGİZ HACER,ERGÜL MERVE,ÇİÇEK MUHAMMED MÜCAHİD,YILDIRIM ŞAHİN,SARAÇ BÜLENT (07.09.2015-10.09.2015), Yayın Yeri: 23.Ulusal Farmakoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 15 - Ağrı patogenezinde yer alanFAAH ve COX yolaklarını hedef alan ajanların analjezik etkinliklerinin araştırılması TURGUT NERGİZ HACER,ALTUN AHMET,ERGÜL MERVE,ÇİÇEK MUHAMMED MÜCAHİD,BAĞÇİVAN İHSAN,SARAÇ BÜLENT (07.09.2015-10.09.2015), Yayın Yeri: 23.Ulusal Farmakoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 16 - İzole gebe sıçan myometriyumunun kasılma hareketleri üzerinde kannabinoid sisteme etkili ajanların yanıtlarının incelenmesi TURGUT NERGİZ HACER,ERGÜL MERVE,SARAÇ BÜLENT,ALTUN AHMET,YILDIRIM ŞAHİN,BAĞÇİVAN İHSAN (07.09.2015-10.09.2015), Yayın Yeri: 23.Ulusal Farmakoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 17 - Term gebe rat myometriyumunda beta 3 adrenoseptör agonistleri ZD 2079 ve ZD 7114 ün etkileri ERGÜL MERVE,SARAÇ BÜLENT,TURGUT NERGİZ HACER,ALTUN AHMET,YILDIRIM ŞAHİN,BAĞÇİVAN İHSAN (07.09.2015-10.09.2015), Yayın Yeri: 23.Ulusal Farmakoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 18 - The dose dependent antioxidant activity of gallic acid loaded nanoparticles on HepG2 cell line AYCAN MÜKERREM BETÜL,ASLAN CANAN,YÜCEL ÇİĞDEM,ERGÜL MERVE,AKTAŞ YEŞİM (28.09.2011-01.10.2011), Yayın Yeri: 1st European Biotechnology Congress Uluslararası Poster ISBN: 19 - Glutathione peroxidase activities in Jurkat cell line The antioxidant effects of melatonin ASLAN CANAN,ERGÜL MERVE,ŞEKER KARATOPRAK GÖKÇE,AYCAN MÜKERREM BETÜL (22.06.2010-27.06.2010), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels Uluslararası Poster ISBN: 20 - L Karnozinin nitrosatif streste beyinde mitokondrial sitokrom C oksidaz aktivitesi üzerine etkisi AYCAN MÜKERREM BETÜL,ODABAŞI BİLGE,AYDOĞAN BURCU,ERGÜL MERVE,AYDOĞAN SAMİ (13.04.2010-17.04.2010), Yayın Yeri: 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi Ulusal Poster ISBN: 21 - A Hybrid Approach for the Design, Synthesis and Anticancer Activity of Phenylaminopyrimidine Core Containing 2-Imino-4-thiazolidinone Derivatives DEMİRCİ ASLI,ERGÜL MUSTAFA,ERGÜL MERVE,ALTUN AHMET,KÜÇÜKGÜZEL İLKAY (19.10.2017-), Yayın Yeri: 5th Bahçeşehir University Drug Design Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - PLK1 inhibitörü ajanların meme ve beyin kanseri hücreleri üzerindeki antikanser etkilerinin araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 04.07.2017 - 30.11.2017 10000 TÜRK LİRASI 2 - Rho kinaz sistemi üzerine etkili ajanların çeşitli kanser türlerinde proliferasyon migrasyon ve anjiyogenez üzerine etkilerinin araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.05.2016 - 04.07.2017 3 - Kannabinoid sistemi üzerine etkili ajanların çeşitli kanser türlerinde proliferasyon migrasyon ve anjiogenez üzerine etkilerinin araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 24.05.2016 - 02.05.2017 TÜRK LİRASI 4 - Ağrı patogenezinde rol alan FAAH ve iNOS yolaklarını hedef alan ajanların analjezik etkinliklerinin araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.06.2014 - 16.02.2016 5 - Ağrı patogenezinde rol alan FAAH ve COX yolaklarını hedef alan ajanların analjezik etkinliklerinin araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.04.2014 - 22.10.2015 6 - İzole gebe sıçan myometriyumunun kasılma hareketleri üzerinde adrenerjik purinerjik kannabinoid ve rhoA rho kinaz sistemine etkili ajanların yanıtlarının incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 21.02.2014 - 20.02.2015 7 - İmatinib benzeri tirozin kinaz inhibitörlerinin K562 lösemi hücre hattında hücre döngüsü, DNA hasarı ve apoptoz üzerine etkilerinin araştırılması. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 04.07.2017 - 8 - Rho kinaz inhibitörleri Fasudil ve AS 1892802 nin tiroid, beyin ve meme kanserleri üzerindeki antikanser etkilerinin ve etki mekanizmalarının araştırılması. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 03.10.2017 -