YARDIMCI DOÇENT SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI


MAKALELER 1 - Investigation of the association between the MDM2 T309G polymorphism and gastric cancer TAŞ AYÇA,ATABEY MUSTAFA,ÇAĞLAYAN Gülçin,BOSTANCI MERİÇ EMRE,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TOPÇU ÖMER,SİLİĞ YAVUZ, Yayın Yeri: Biomedical Reports, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: PubMed Özgün Makale 2 - Superoxide Dismutase 1 (SOD 1) A251G Polymorphism SİLİĞ YAVUZ,TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÇAğlayan Gülçin,SARİ İSMAİL, Yayın Yeri: Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Bazı Azol-Ru(II) Komplekslerinin Sentezi Ve İn Vitro Antioksidan Aktiviteleri ŞAHİN NESLİHAN,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP, Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Yeni Benzimidazol Rutenyum-(II) Komplekslerinin Sentezi ve İn Vitro Antioksidan Aktiviteleri ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ŞAHİN NESLİHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Effects of egonol that isolated from seeds of Styrax officinalis L on lipid peroxidation and antioxidant defense system in human erythrocytes ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,Emirdağ Öztürk Safiye,Anıl Hüzeyin,SİLİĞ YAVUZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tıp Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - The toxic effect of cypermethrin amitraz and combinations of cypermethrin amitraz in rats KANBUR MURAT,SİLİĞ YAVUZ,ERASLAN GÖKHAN,KARABACAK MÜRSEL,Zeynep Soyer Sarıca,ŞAHİN SERAP, Yayın Yeri: Environmental Science and Pollution Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Analysis of frequency of cocaine use induced alterations in human blood using shotgun lipidomics ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,Pati Sumitra,Wagner John J,Cummings Brian S, Yayın Yeri: Turkish Journal of Biochemistry, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özet 8 - The acute and chronic toxic effect of cypermethrin propetamphos and their combinations in rats ERASLAN GÖKHAN,KANBUR MURAT,SİLİĞ YAVUZ,KARABACAK MÜRSEL,SOYER SARICA Zeynep,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP, Yayın Yeri: Environmental Toxicology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Differential effects of cocaine exposure on the abundance of phospholipid species in rat brain and blood Brian S Cummings,Pati Sumitra,ŞAHİN SERAP,Scholpa Natalie E ,Monian Prashant,Trinquero Paul M,Clark Jason K,Wagner John J, Yayın Yeri: Drug and Alcohol Dependence, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Effect of Laurus nobilis L Essential Oil and Its Main Components on glucosidase and Reactive Oxygen Species Scavenging Activity ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA, Yayın Yeri: Iranian Journal of Pharmaceutical Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Chemical Composition and In vitro Antioxidant and Antidiabetic Activities of Eucalyptus camaldulensis Dehnh Essential Oil ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA, Yayın Yeri: Journal of the Iranian Chemical Society, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - In vitro amylase Inhibition of Essential Oil Obtained from Laurel Laurus nobilis L Leaves ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA, Yayın Yeri: Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: - Özgün Makale 13 - Lallemantia canescens L Fisch Mey bitkisinin ve kallus doku kültürünün antioksidan aktivitesi ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA, Yayın Yeri: İTÜ Dergisi Fen Bilimleri Serisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: - Özgün Makale 14 - Apium graveolens Linn Apiaceae tohumu uçucu yağının kimyasal bileşimi ve in vitro antioksidan aktivitesi ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA, Yayın Yeri: İTÜ Dergisi Fen Bilimleri Serisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: - Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Cytotoxic activities of Ru-Benzimidazole Complexes to PC-3 Prostate Cancer Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ŞAHİN NESLİHAN,ÖZDEMİR İSMAİL,CUMMINGS BRIAN S (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 5th International BAU Drug Design Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Antiproliferative Activity of Gypsogenin to Prostate and Breast Cancer Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,EMİRDAĞ ÖZTÜRK SAFİYE,TAŞ AYÇA,ULUSOY NAFİA GÖKÇE (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 5th International BAU Drug Design Congress. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Toxicity of Gypsogenin Anhydride to Breast and Prostate Cancer Cells EMİRDAĞ ÖZTÜRK SAFİYE,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ULUSOY NAFİA GÖKÇE,ÇEVİK ESRANUR (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 5th International BAU Drug Design Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Antioxidant, Antimicrobial and Cytotoxic Activity of Essential Oil from T.agrophyllum var. agrophyllum ERUYGUR NURANİYE,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ATAŞ MEHMET,TEKİN MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Chemical Composition and Cytotoxic Activities of Essential Oil from T. agrophyllum var. agrophyllum on prostate cancer cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ERUYGUR NURANİYE,TAŞ AYÇA,TEKİN MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Metoksi Araşidonil Florofosfonat (MAFP) Uygulamasının PC-3 Prostat Kanser Hücreleri Lipid Türleri Üzerine Etkisinin Lipidomiks Analizi ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,CUMMINGS BRIAN S (07.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: II. Lipid Araştırmaları Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TAŞ AYÇA,ÖZMEN ESMA,ÇEVİK ESRANUR,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (06.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: CHEMTECH 17 / V. International Chemical Engineering and Technologies Conference. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Investigation of Cytotoxic Properties of Euphorbia Macroclade Boiss Water Extract on DU-145 Cell Line ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÇEVİK ESRANUR,ZONTUL CEMİLE,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Investigation of Anticancer Activities of Euphorbia Macroclada Boiss Methanol Extracts in DU-145 Prostate Cancer Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ZONTUL CEMİLE,ÇEVİK ESRANUR,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - ERUYGUR NURANİYE,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÇEVİK ESRANUR,ZONTUL CEMİLE (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - The Investigation of the Cytotoxic Effect of Folic Acid-Graphene Oxide Nanoparticle Production and Prostate Cancer Cell Line TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÖZMEN ESMA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,KÜÇÜKYAZICI MUSTAFA,EROĞLU ATAKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Cytotoxic Effect of Acetone Extract of Euphorbia Macroclada Boiss on Prostate Cancer Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ZONTUL CEMİLE,ÇEVİK ESRANUR,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÇEVİK ESRANUR,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (11.09.2017-12.09.2017), Yayın Yeri: The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ÇEVİK ESRANUR,ÖZMEN ESMA,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (11.09.2017-12.09.2017), Yayın Yeri: The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - iPLA2 İnhibisyonunun DU 145 Hücre Hattı Lipid Türleri Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Lipidomik Yaklaşımla Belirlenmesi ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,Cummings Brian S (26.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Anticancer Propertıes of Water Extracts of Euphorbia Macroclada Boiss Against Two Different Breast Cancer Cell Lines ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,Çevik Esranur,Özmen Esma,Ağbektaş Tuğba,SİLİĞ YAVUZ (26.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Grafen Oksit Nanopartikülünün MDA-MB-231 ve MCF-7 Kanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,Keklikçioğlu Çakmak Neşe,Özmen Esma,Çevik Esranur,SİLİĞ YAVUZ (26.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - The Cytotoxic Effects of Methanol Extracts of Euphorbia Macroclada Boiss on MDA-MB-231 and MCF-7 Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,Özmen Esma,Çevik Esranur,Zontul Cemile,SİLİĞ YAVUZ (26.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Kokain kullanma sıklığının insan kanı lipid profile üzerine etkisinin shotgun lipidomik analizle belirlenmesi ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,PATI SUMITRA,WAGNER JOHN J,CUMMINGS BRIAN S (02.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: Sivas Biyokimya Günleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - İnsan kanında kokainin son kullanma zamanına bağlı lipidomik değişikliklerin incelenmesi ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,PATI SUMITRA,WAGNER JOHN J,CUMMINGS BRIAN S (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: I. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - IN VİTRO ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NEW SYNTHESIZED BENZIMIDAZOLE RUTHENIUM II COMPLEXES ŞAHİN NESLİHAN,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONALACADEMIC RESEARCHCONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Lipidomic Analysis of Bromoenol Lactone BEL Treatment on PC 3 Cells ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,CUMMINGS BRIAN S (13.10.2016-15.10.2016), Yayın Yeri: 4. International BAU Drug Design Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - İnsan Kanında Kokain Kullanımına Bağlı Lipidomik Değişiklikler ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,PATI SUMITRA,WAGNER JOHN J,CUMMINGS BRIAN S (26.08.2016-26.08.2016), Yayın Yeri: Lipid Araştırma Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - Effect of Cocaine and p21 Expression on Alterations in the Blood Lipidome Scholpa Natalia E,ŞAHİN SERAP,Wagner John J,Cummings Brian S (28.03.2015-01.04.2015), Yayın Yeri: Experimental Biology 2015 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Cocaine Induced Lipidomic Alterations in Human Blood for the Study of Addictive Behaviors Pati Sumitra,ŞAHİN SERAP,Wagner John J,Furnari me,Philips K A,Epstein D H,Preston K L,Cummings Brian S (28.03.2015-01.04.2015), Yayın Yeri: Experimental Biology 2015 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Analysis of Cocaine Induced Alterations in Human Blood Using Shotgun Lipidomics Pati Sumitra ,ŞAHİN SERAP,Wagner John J ,Cummings Brian S (23.10.2014-24.10.2014), Yayın Yeri: SESOT Fall 2014 Meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Türk popülâsyonunda MDM2 SNP309 polimorfizmi ile mide kolon ve rektum kanserleri arasındaki ilişkinin incelenmesi TAŞ AYÇA,ATABEY MUSTAFA,Çağlayan Gülçin,BOSTANCI MERİÇ EMRE,ŞAHİN SERAP,TOPÇU ÖMER,SİLİĞ YAVUZ (27.10.2013-30.10.2013), Yayın Yeri: 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Ulusal Poster ISBN: 28 - Primer beyin tümörü ile MDM2 SNP309 polimorfizmi arasındaki ilişkinin incelenmesi SİLİĞ YAVUZ,TAŞ AYÇA,ŞAHİN SERAP,Çağlayan Gülçin,Mustafa Gürelik (27.10.2013-30.10.2013), Yayın Yeri: XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (uluslararası Katıılımlı) Ulusal Poster ISBN: 29 - 4 4 Ter Bütil Fenoksi Fenoksi Sübstitüye Metalsiz Çinko II ve Kobalt II Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Antioksidan Aktiviteleri YABAŞ EBRU, Söylemez Nazlı,ŞAHİN SERAP,SÜLÜ MUSTAFA (30.05.2013-02.06.2013), Yayın Yeri: 4. Anorganik Kimya Günleri Ulusal Poster ISBN: 30 - Türk Popülasyonunda Süperoksit Dismutaz 1 Cu ZnSOD Polimorfizmi SİLİĞ YAVUZ,TAŞ AYÇA,ŞAHİN SERAP,Çağlayan Gülçin (25.09.2012-28.09.2012), Yayın Yeri: 24. Ulusal Biyokimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 31 - Effects of the Egonol on antioxidant defense system in rat liver SİLİĞ YAVUZ,ŞAHİN SERAP,Emirdağ Öztürk Safiye (26.06.2012-29.06.2012), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 32 - Effects of the Egonol on some xenobiotic metabolizing enzymes in rat liver ŞAHİN SERAP,SİLİĞ YAVUZ,Emirdağ Öztürk Safiye (26.06.2012-29.06.2012), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 33 - Egonol ün Rat Eritrosit Antioksidan Sistemi Üzerine Etkisi ŞAHİN SERAP,SİLİĞ YAVUZ,Emirdağ Öztürk Safiye (29.11.2011-02.12.2011), Yayın Yeri: 23. Ulusal Biyokimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 34 - Biomass ve Sigara Dumanının Rat Karaciğerindeki Bazı Zenobiyotik Metabolizma Enzimleri Üzerine Etkileri ŞAHİN SERAP,SİLİĞ YAVUZ,DOĞAN ÖMER TAMER (27.10.2010-30.10.2010), Yayın Yeri: 22. Ulusal Biyokimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 35 - Polimerik Biyomateryallerin Yapımında Kullanılan Monomerlerin Rat Karaciğer Morfolojisi ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi SİLİĞ YAVUZ,ŞAHİN SERAP,ÜNVER SARAYDIN SERPİL, İnan Şahin Zeynep Deniz (29.06.2010-02.07.2010), Yayın Yeri: 24. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 36 - Myrtus communis L Uçucu Yağı ve Ana Bileşenlerinin amilaz Üzerine Etkileri ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA (29.06.2010-02.07.2010), Yayın Yeri: 24. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 37 - Effects of the exposed to biomass and cigarette smoke on antioxidant defense system GST activity and GSH levels in rat liver ŞAHİN SERAP,SİLİĞ YAVUZ,DOĞAN ÖMER TAMER (22.06.2010-27.06.2010), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 38 - Mersin Bitkisi Uçucu Yağı ve Ana Bileşenlerinin Serbest Radikaller ile glukozidaza Etkileri ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA (28.10.2009-31.10.2009), Yayın Yeri: XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 39 - Eucalyptus camaldulensis Dehnh Bitki Uçucu Yağının Antioksidan Aktivitesi ile amilaz ve glukozidaz a Etkisi ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA (16.06.2009-20.06.2009), Yayın Yeri: XXIII. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 40 - Styrax Officinalis L Tohumlarından İzole Edilen Egonol ün İnsan Eritrosit Antioksidan Enzimleri ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi SİLİĞ YAVUZ,ŞAHİN SERAP,Emirdağ Öztürk Safiye,Anıl Hüseyin (16.06.2009-20.06.2009), Yayın Yeri: XXIII. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 41 - Effect of Laurus nobilis L Essential Oil and Selected Components on glucosidase and Reactive Oxygen Species Scavenging Activity ŞAHİN SERAP,CANDAN FERDA (15.04.2009-20.04.2009), Yayın Yeri: Uluslararası Poster ISBN: 42 - Berberis crataegina DC Özütlerinin Serbest Oksijen Radikallerine ve Düşük Yoğunluklu Lipoprotein LDL Oksidasyonuna Etkisi CANDAN FERDA,ŞAHİN SERAP (06.10.2008-10.10.2008), Yayın Yeri: XXII. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 43 - Lavandula Stoeachas L SSP ın Uçucu Yağ Bileşenlerinin GC MS ile Analizi ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi CANDAN FERDA, ŞAHİN BAŞAK SERAP, VURAL N, DÖNMEZ EROL (28.06.2006-30.06.2008), Yayın Yeri: VI. Ulusal Kromatografi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 44 - Kırmızı ve Kara Turp un Antioksidan Özellikleri CANDAN FERDA,ŞAHİN SERAP,AKKAYA BİRNUR,DÖNMEZ EROL (18.09.2003-21.09.2003), Yayın Yeri: Ulusal Poster ISBN: 45 - Origanum Acutidens hand mazz Letswaart Bitkisinin Metanol Özütü Uçucu Yağı ve Kallus Kültürlerinin Antioksidan ve Radikal Temizleme Özellikleri CANDAN FERDA,SÖKMEN ATALAY,TEPE BEKTAŞ,ŞAHİN SERAP,DÖNMEZ EROL (10.09.2003-13.09.2003), Yayın Yeri: 16. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 46 - Tanacetum Densum Subsp Sivasicum un Serbest Radikalleri Temizleme ve Antioksidan Özelliğinin İncelenmesi CANDAN FERDA,SÖKMEN ATALAY,ŞAHİN SERAP,DÖNMEZ EROL (10.09.2002-13.09.2002), Yayın Yeri: Ulusal Poster ISBN:
PROJELER 1 - N Koordine İmidazolin ve Benzimidazol ün Ru Komplekslerinin Sentezi in vitro Serbest Radikal Süpürme ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 28.02.2013 - 17.06.2016 80.980 TÜRK LİRASI 2 - Connection between lipid profile changes and enzyme expression of PLA2 in different human prostate cancer cells Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 01.04.2013 - 01.09.2014 16.000 DOLAR 3 - Styrax officinalis L Styracaceaea dan İzole Edilmiş Egonol ün Rat Karaciğer İlaç Metabolize Eden Enzimler ile Antioksidan Enzimlerin Aktiviteleri Üzerine in vivo ve in vitro Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.11.2010 - 30.07.2013 85.000 TÜRK LİRASI 4 - Okaliptus Eucalyptus camaldulensis Dehnh Defne Laurus nobilis L ve Mersin Myrtus communis L den Elde Edilen Uçucu Yağların amilaz ile glukozidaza Etkisi ve Antioksidan Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.09.2006 - 10.09.2008 7.985 TÜRK LİRASI 5 - Lallemantia canescens L Fisch Mey Bitkisinin ve Kallus Doku Kültürünün Antioksidan Aktivitesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.09.2002 - 01.09.2003 2000 TÜRK LİRASI 6 - Polietilen glikol ile modifiye edilen Titanyum dioksit TiO2 nanoparçacığının prostat kanser hücresi üzerinde stotoksik etki lipid profilleri ve lipid metabolizmalarında görev alan bazı proteinlerin gen ekspresyonları incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 17.05.2016 - 161,542.00 TÜRK LİRASI 7 - Benzimidazol Türevi İçeren Ru II Bileşikleri Uygulanmış Prostat Kanseri Hücrelerinin Lipidomik Analizi ve Bileşiklerin Anti Kanser Aktiviteleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 17.05.2016 - 120,360.00 TÜRK LİRASI 8 - 2 3 Dihidroksibenzoik Asidin Prostat Kanser Hücreleri Lipid Profili Üzerine Etkisinin Shotgun Lipidomik Analizle Belirlenmesi ve Anti Kanser Aktivitesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 15.03.2016 - 20,665.00 TÜRK LİRASI 9 - N Koordine azol Ru II HMB Bileşiklerinin Anti Kanser Aktiviteleri ve Prostat Kanser Hücreleri Lipid Profil Değişikliği Üzerine Etkilerinin Shotgun Lipidomik Analizle Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 20.01.2016 - 75,406.00 TÜRK LİRASI 10 - Drug Abuse examining changes in the blood lipidome in patients abusing cocaine and other drugs abuse Araştırmacı Diğer (Uluslararası) Devam Ediyor 01.04.2013 - DOLAR 11 - Polietilen glikol (PEG) ile modifiye edilen grafen oksit (GO) nanoparçacığının meme kanser hücreleri üzerine sitotoksik aktivitesi ve BCL11A gen ekspresyon düzeyine etkisinin araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 24.10.2017 - 9.988,52 TÜRK LİRASI 12 - Meme kanser hücreleri üzerine 2,3-dihidroksibenzoik asit (2,3-DHBA) in anti-kanser aktivitesinin araştırılması ve lipid profil değişimlerinin shotgun lipidomik analizle belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 24.10.2017 - 10.000,00 TÜRK LİRASI 13 - Antiüreaz Aktivite Göstermesi Olası Yeni Heterosiklik Bileşiklerinin Sentezi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 04.07.2017 - 19.998,32 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2017-2018 ECB5001 Araştırma Projesi Uygulama Dersi Türkçe 8 Lisans 2017-2018 ECZ 2013 BİYOKİMYA-I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ECZ 2505 BESİN KİMYASI Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ECZ 3015 KLİNİK BİYOKİMYA Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ECZ 2013 BİYOKİMYA-I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ECZ 2014 BİYOKİMYA-II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ECZ 2016 BİYOKİMYA LABORATUVARI Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ECZ 2505 BESİN KİMYASI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ECZ 3015 KLİNİK BİYOKİMYA Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ECZ 2013 BİYOKİMYA-I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ECZ 2014 BİYOKİMYA-II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ECZ 2016 BİYOKİMYA LABORATUVARI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ECZ 2505 BESİN KİMYASI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ECZ 3015 KLİNİK BİYOKİMYA Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ECZ 1116 ECZACILIK TERMİNOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 ECZ 2013 BİYOKİMYA-I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ECZ 2014 BİYOKİMYA-II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ECZ 2016 BİYOKİMYA LABORATUVARI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ECZ 2505 BESİN KİMYASI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 HEM 1019 BİYOKİMYA Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 CEBK 542 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 ECB 5013 BESLENME BİYOKİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 ECB5000 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2017-2018 ECB5003 Biyokimyasal Analiz Teknikleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2017-2018 ECB5017 LİPOPROTEİNLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 ECB5999 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 CEBK 539 HORMONLAR VE SİNYAL İLETİ MEKANİZMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 CEBK 542 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 CEBK 543 LİPOPROTEİNLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 CEBK 547 BESLENME BİYOKİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ECB 5003 Biyokimyasal Analiz Teknikleri Türkçe 4 Yüksek Lisans 2016-2017 ECB 5013 BESLENME BİYOKİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ECB5003 BİYOKİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2016-2017 ECB5012 SİNYAL İLETİM MEKANİZMASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ECB5017 LİPOPROTEİNLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ECB5999 SEMİNER Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 CEBK 539 HORMONLAR VE SİNYAL İLETİ MEKANİZMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 CEBK 542 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 CEBK 547 BESLENME BİYOKİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 CEBK 539 HORMONLAR VE SİNYAL İLETİ MEKANİZMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 CEBK 542 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 CEBK 543 LİPOPROTEİNLER Türkçe 3