YARDIMCI DOÇENT TUTKU TUNÇ


MAKALELER 1 - Antibacterial Efficacy of Super Oxidized Water on Enterococcus faecalis Biofilms in Root Canal ZAN RECAİ,HUBBEZOĞLU İHSAN,TUNÇ TUTKU,SÜMER ZEYNEP,ALICI OĞUZHAN, Yayın Yeri: Jundishapur Journal of Microbiology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Apical extrusion of intracanal biofilm using ProTaper Gold WaveOne Gold Twisted File Adaptive OneShape New Generation and K3XF ZAN RECAİ,TUNÇ TUTKU,HUBBEZOĞLU İHSAN,SÜMER ZEYNEP, Yayın Yeri: European Endodontic Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - ozonlu su borik asit süperokside su ve klorheksidin glukonat irrigasyon solusyonlarının kullanımı ile kök kanal biyofilminin apikal ekstrüzyonu ZAN RECAİ,TOPÇUOĞLU HÜSEYİN SİNAN,TUNÇ TUTKU,HUBBEZOĞLU İHSAN,KAPTAN RABİA FİGEN,SÜMER ZEYNEP,PAMUKÇU GÜVEN ESRA, Yayın Yeri: Dicle Dişhekimliği Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - ozonlu su ile kombine edilen farklı dezenfeksiyon prosedürlerinin enterococcus faecalis kök kanal biyofilmine karşı antibakteriyel etkileri ZAN RECAİ,HUBBEZOĞLU İHSAN,SÜMER ZEYNEP,TUNÇ TUTKU, Yayın Yeri: Dicle Dişhekimliği Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - The thioredoxin reductase activity and hypoxia inducible factor 1 alpha level in anaerobic and aerobic macrophages DEMİRPENÇE ÖZLEM,TUNÇ TUTKU,AYDIN HÜSEYİN,SÜMER ZEYNEP,ÇELİK VEYSEL KENAN,DOĞAN HALEF OKAN,KUKUL GÜVEN FATMA MUTLU, Yayın Yeri: Bratislava Medical Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Apical extrusion of intracanal biofilm after root canal preparation using Revo S Twisted File Adaptive One Shape New Generation ProTaper Next and K3XF instrumentation systems ZAN RECAİ,TOPÇUOĞLU HÜSEYİN SİNAN,TUNÇ TUTKU,YİĞİT ÖZER SENEM GÖKÇEN,HUBBEZOĞLU İHSAN,KUTLU GİZEM, Yayın Yeri: Turkish Endodontic Journal, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - BACTERICIDAL EFFECTS OF VARIOUS IRRIGATION SOLUTIONS AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN HUMAN ROOT CANAL ZAN RECAİ,KUTLU GİZEM,HUBBEZOĞLU İHSAN,SÜMER ZEYNEP,TUNÇ TUTKU,MUTLU ZUHAL, Yayın Yeri: Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 8 - Evaluation of biofilm formation activity of standard microorganism strains TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,ATAŞ MEHMET,TUNÇ TUTKU,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN, Yayın Yeri: Journal of Clinical and Experimental Investigations, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: TÜBİTAK ULAKBİM Özgün Makale 9 - Which is the most effective disinfection method in primary root canals Conventional or newly developed ones KAPDAN ARİFE,KUŞTARCI ALPER,TUNÇ TUTKU,SÜMER ZEYNEP,Arslan Sedef, Yayın Yeri: Nigerian Journal of Clinical Practice, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Antibacterial Efficacy of Aqueous Ozone in Root Canals Infected by Enterococcus faecalis HUBBEZOĞLU İHSAN,ZAN RECAİ,TUNÇ TUTKU,SÜMER ZEYNEP, Yayın Yeri: Jundishapur Journal of Microbiology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - title Antibacterial Effect of Gaseous and Aqueous Ozone in Root Canals Infected by i Enterococcus Faecalis i title ZAN RECAİ,HUBBEZOĞLU İHSAN,SÜMER ZEYNEP,TUNÇ TUTKU, Yayın Yeri: Ozone: Science & Engineering, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Antifungal Efficacy of Aqueous and Gaseous Ozone in Root Canals Contaminated with Candida albicans İHSAN HUBBEZOĞLU, RECAİ ZAN, TUTKU TUNÇ, ZEYNEP SÜMER, FERİDUN HÜRMÜZLÜ, Yayın Yeri: Jundishapur Journal of Microbiology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ISC Özgün Makale 13 - The effect of low dose teicoplanin loaded acrylic bone cement on biocompatibility of bone cement ÖZTEMÜR ZEKERİYA,SÜMER ZEYNEP,TUNÇ TUTKU,BULUT OKAY, Yayın Yeri: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - The Effect of Low Dose Teicoplanin loaded Acrylic Bone Cement on Biocompatibility of Bone Cement ZEKERİYA ÖZTEMUR, ZEYNEP SÜMER, TUTKU TUNÇ, ÖZHAN PAZARCI, OKAY BULUT, Yayın Yeri: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 15 - Antibacterial Effect of Different Concentration of Boric acidagainst Enterococcus Faecalis Biofilms in Root Canal ZAN RECAİ,HUBBEZOĞLU İHSAN,ÖZDEMİR ALİ KEMAL,TUNÇ TUTKU,SÜMER ZEYNEP,ALICI OĞUZHAN, Yayın Yeri: Marmara Dental Journal, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Antibacterial Effect of Gaseous and Aqueous Ozone in Root Canals Contaminated with Pseudomonas aeruginosa İHSAN HUBBEZOĞLU, RECAİ ZAN, ZEYNEP SÜMER, TUTKU TUNÇ, FERİİDUN HÜRMÜZLÜ, SADULLAH ÜÇTAŞLI, Yayın Yeri: African Journal of Microbiology Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 17 - Antibacterial Effects of Two Different Types of Laser and Aqueous Ozone Against Enterococcus faecalis in Root Canals RECAİ ZAN, İHSAN HUBBEZOĞLU, ZEYNEP SÜMER, TUTKU TUNÇ, JALE TANALP, Yayın Yeri: Photomedicine and Laser Surgery, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - WAVEONE GOLD PROTAPER GOLD ONESHAPE NEW GENERATİON TWİSTED FİLEADAPTİVE AND K3XF ENSTRÜMENTASYON SİSTEMLERİ KULLANILARAK YAPILAN KÖK KANALPREPARASYONU SONRASINDA APİKALDEN TAŞAN KANALİÇİ BİOFİLM IN VİTRO DEĞERLENDİRMESİ ZAN RECAİ,TOPÇUOĞLU HÜSEYİN SİNAN,TUNÇ TUTKU,HUBBEZOĞLU İHSAN,SÜMER ZEYNEP (26.05.2016-29.05.2016), Yayın Yeri: türk endodonti derneği 13.uluslararası bilimsel kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - insan kanser hücre hatlarında thymbra capitata ekstaktlarının anti proliferatif etkilerinin incelenmesi HEPOKUR CEYLAN,MISIR SEMA,TUNÇ TUTKU,ÇİÇEK MEHMET (03.11.2015-06.11.2015), Yayın Yeri: 27. Ulusal Biyokimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 3 - bazı mikroorganizma suşlarının biyofilm formasyon aktivitelerinin değerlendirilmesi TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,ATAŞ MEHMET,TUNÇ TUTKU,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN (25.03.2015-29.03.2015), Yayın Yeri: 17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - Ozon Gazı ve Ozonlu Suyun Candida albicans ile Kontamine Edilen Kök Kanalları Üzerindeki Antifungal Etkileri İHSAN HUBBEZOĞLU, RECAİ ZAN, ZEYNEP SÜMER, TUTKU TUNÇ, FERİDUN HÜRMÜZLÜ (27.04.2012-28.04.2012), Yayın Yeri: Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 5 - İki Farklı Lazer ve Ozonlu Suyun Kök Kanallarındaki Enterococcus faecalis Üzerine Antibakteriyel Etkisi RECAİ ZAN, İHSAN HUBBEZOĞLU, ZEYNEP SÜMER, TUTKU TUNÇ (27.04.2012-28.04.2012), Yayın Yeri: Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 6 - Ozon Gazı ve Ozonlu Suyun Pseudomonas aeruginosa ile Kontamine Edilen Kök Kanalları Üzerindeki Antibakteriyel Etkileri RECAİ ZAN, İHSAN HUBBEZOĞLU, ZEYNEP SÜMER, TUTKU TUNÇ (-), Yayın Yeri: Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 7 - Farklı Konsantrasyonlardaki Ozonlu Suyun Enterococcus faecalis ile Kontamine Edilen Kök Kanalları Üzerindeki Antibakteriyel Etkileri RECAİ ZAN, İHSAN HUBBEZOĞLU, ZEYNEP SÜMER, TUTKU TUNÇ (-), Yayın Yeri: Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 8 - Ozon Gazı ve Ozonlu Suyun Enterococcus faecalis ile Kontamine Edilen Kök Kanalları Üzerindeki Antibakteriyel Etkileri RECAİ ZAN, İHSAN HUBBEZOĞLU, ZEYNEP SÜMER, TUTKU TUNÇ (-), Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 9 - Gemsitabin içeren kopolimer ilaç konjugatının MCF 7 hücreleri üzerine antitümör ve L929 hücreleri üzerine toksik etkisi TUTKU TUNÇ, ZEYNEP SÜMER, GÜLDEREK KARAKUŞ, SAADETTİN KILIÇKAP (-), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2016-2017 Farmasötik Mikrobiyoloji Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuarı Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İmmunoloji Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TIBBİ BİYOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Farmasötik Mikrobiyoloji Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuarı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 İmmunoloji Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Tıbbi Biyoloji Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Tıbbi İlkyardım Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Farmasötik Mikrobiyoloji Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Farmasötik Mikrobiyoloji Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuarı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 İmmunoloji Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 GENEL BİYOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6 Lisans 2013-2014 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6 Lisans 2012-2013 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6 Lisans 2011-2012 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 GENEL BİYOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6 Lisans 2010-2011 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Türkçe 2 Lisans 2009-2010 GENEL BİYOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6 Lisans 2009-2010 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6 Yüksek Lisans 2016-2017 Farmasötik Mikrobiyoloji-I Türkçe 4 Yüksek Lisans 2016-2017 STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON, ANTİSEPSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi Türkçe 2