YARDIMCI DOÇENT MEHMET ATAŞ


MAKALELER 1 - A study on the antioxidant, antimicrobial andcytotoxic activity of Thymbra spicata L. var. spicataethanol extract ERUYGUR NURANİYE,Çetin Süleyman,ATAŞ MEHMET,ÇEVİK ÖZGE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Anti biofilm and antimicrobial activity of i Mentha pulegium i L essential oil against multidrug resistant i Acinetobacter baumannii i TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,KARAMAN İSA,ATAŞ MEHMET,HEPOKUR CEYLAN, Yayın Yeri: Tropical Journal of Pharmaceutical Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Evaluation of the Antibiofilm and Antimicrobial Properties of Ziziphora tenuior L Essential Oil Against Multidrug resistant Acinetobacter baumannii ÇELİK CEM,TUTAR UĞUR,KARAMAN İSA,HEPOKUR CEYLAN,ATAŞ MEHMET, Yayın Yeri: International Journal of Pharmacology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Investigation of anti proliferative and antioxidative effects of some bis amino phosphinic acid derivatives DASTAN TANER,DASTAN SEVGİ TURNA,ATAŞ MEHMET,OREK CAHİT,PARLAK AKİF EVREN,Koparir PELİN,BARAL İNANÇ,KOPARIR METİN,CETİN AHMET, Yayın Yeri: Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Evaluation of biofilm formation activity of standard microorganism strains TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,ATAŞ MEHMET,TUNÇ TUTKU,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN, Yayın Yeri: Journal of Clinical and Experimental Investigations, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: DOAJ, CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar, TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline Özgün Makale 6 - In vitro susceptibility of isolates of Francisella tularensis from Turkey Selçuk Kiliç,Çelebi Bekir,Bülent Acar,ATAŞ MEHMET, Yayın Yeri: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - The seroprevalence of Rickettsia conorii in humans livingin villages of Tokat Province in Turkey where Crimean Congo hemorrhagic fever virus is endemic and epidemiological similarities of both infectious agents GÜNEŞ Turabi, POYRAZ Ömer, ATAŞ Mehmet, TURGUT Nergiz Hacer, Yayın Yeri: Turkish Journal of Medical Sciences, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Sivas İlinde Portör Muayenesi İçin Başvuranlarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığının Araştırılması ALİM Ahmet, OĞUZKAYA ARTAN Müge, ATAŞ Mehmet, KALKAN Hatice , MADAK Sevda, Yayın Yeri: FLORA, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - THE SEROPREVALENCE OF ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILIUM IN HUMANS FROM TWO DIFFERENT CLIMATIC REGIONS OF TURKEY AND ITS CO SEOPREVALENCE RATE WITH BORRELIA BURGDORFERI GÜNEŞ Turabi, POYRAZ Ömer, ATAŞ Mehmet, TURGUT Nergiz Hacer, Yayın Yeri: Turkish journal of Medical Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Sinop ta Kırsal Kesimde Yaşayan Kişilerde Kene Kaynaklı Ensefalit Virüsü TBEV Seroprevalansı GÜNEŞ Turabi, POYRAZ Ömer, ATAŞ Mehmet, ALİM Ahmet, Yayın Yeri: Mikrobiyoloji Bülteni, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Comparison of antigen and antibody detection tests used for diagnosing the Helicobacter pylori infection in symptomatic patients ALİM Ahmet, ATAŞ Mehmet, GÜNEŞ Turabi, ÖZKAN Suzan, DÜNDAR Nilgün, Yayın Yeri: Basic and Clinical Sciences, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Sivas Belediyesi Temizlik İşçilerinde HBV HCV ve HIV Seroprevalansı ALİM AHMET, ARTAN MUGE OĞUZKAYA, ATAŞ AHMET DURAN, GÜNEŞ TURABİ, ATAŞ MEHMET, Yayın Yeri: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması ATAŞ AHMET DURAN, ALİM AHMET, ATAŞ MEHMET, ARTAN MÜGE OĞUZKAYA, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Sivas Belediyesi Çevre Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993 2006 yıllarında başvuran hastalarda bağırsak parazit dağılımlarının incelenmesi ATAŞ AHMET DURAN, ALİM AHMET, ATAŞ MEHMET, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Sivas İl Merkezinde Satışa Sunulan Taze ve Salamura Beyaz Peynirlerin Brucella Bakterileri Yönünden İncelenmesi ATAŞ MEHMET, POYRAZ ÖMER, ALİM AHMET, ATAŞ AHMET DURAN, ÇELİK ADNAN, Yayın Yeri: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Sivas İl Merkezinde Semptomatik ve Asemptomatik Yetişkin Bireylerde Helicobacter pylori Seroprevalansı Ahmet ALİM, Ahmet D. ATAŞ, Turabi GÜNEŞ, Mehmet ATAŞ , Murathan YILDIRIM ,Aysun ÖZTEKİN , Hatice YILDIZBAŞ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Sivas Gazi Lisesi kız yatılı pansiyonunda bağırsak parazitlerinin dağılımı ATAŞ AHMET DURAN, ALİM AHMET, AYGAN ÇETİN, ATAŞ MEHMET, VURAL HALİM, DİKÇAL HALİL, POLAT Ö, TAŞDEMİR H, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Chemical characterization and biological activity evaluation of essential oils of Achillea spikorensis, an endemic plant from Turkey ERUYGUR NURANİYE,ÇEVİK ÖZGE,ATAŞ MEHMET,TEKİN MEHMET (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Antioxidant, antimicrobial and cytotoxicity activity of Essential oil from Tanacetum agrophyllum var. agrophyllum ERUYGUR NURANİYE,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ATAŞ MEHMET,TEKİN MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Gazi Pharma Symposium Series Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL FROM TANACETUM AGROPHYLLUM VAR. AGROPHYLLUM ERUYGUR NURANİYE,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ATAŞ MEHMET,TEKİN MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2ndInternational Gazi Pharma Symposium Series Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Antioxidant, Antimicrobial and Cytotoxic Activity of Essential Oil from T.agrophyllum var. agrophyllum ERUYGUR NURANİYE,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,ATAŞ MEHMET,TEKİN MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF HYDROALCHOLIC EXTRACT OF AN ENDEMIC PLANT Achillea cucullata ERUYGUR NURANİYE,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ATAŞ MEHMET,YOKUŞ AHMET,TEKİN MEHMET,Taslimi Parham,GÜLÇİN İLHAMİ (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: International Symposium on Medicinal, aromatic and dye plants Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - ERUYGUR NURANİYE,ATAŞ MEHMET,UÇAR SÖZMEN ESRA,ÖZYİĞİT YAŞAR,TURGUT KENAN (03.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Investigating of Phytochemicals, Antioxidant, Antimicrobial and Proliferative properties of different extracts of Thymus spathulifolius Hausskn. and Velen. endemic medicinal plant from Sivas, Turkey ERUYGUR NURANİYE,ATAŞ MEHMET,ÇEVİK ÖZGE,TEKİN MEHMET (10.05.2017-12.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - A comparative study on the antioxidant, antimicrobial and cytotoxic activity of Thymbraspicata L. var. spicata ethanol extract ERUYGUR NURANİYE,Çetin Süleyman,ATAŞ MEHMET,ÇEVİK ÖZGE (26.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası ilaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Investigation of some biological activities of newly synthesed bis amino phosphinic acid derivatives DURNA DAŞTAN SEVGİ,DAŞTAN TANER,ATAŞ MEHMET,KOPARIR PELİN,PARLAK AKİF EVREN,BARAL İNANÇ,KOPARIR METİN,ÇETİN AHMET (21.10.2106-23.10.2016), Yayın Yeri: International Conference on Biological Sciences 2016 Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 978-605-9119-74-0 10 - Bazı mikroorganizma suşlarının biyo lm formasyon aktivitelerinin değerlendirilmesi TUTAR UĞUR,ÇELİK CEM,ATAŞ MEHMET,TUNÇ TUTKU,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN (25.03.2015-29.03.2015), Yayın Yeri: KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Sivas İl Merkezinde Satılan Hazır Çiğ Köftelerin Escherichia coli O157 H7 Yönünden Değerlendirilmesi ALİM Ahmet, ŞAHİN Seyda, ATAŞ Ahmet Duran, TURGUT Nergiz Hacer, ATAŞ Mehmet (24.09.2012-27.09.2012), Yayın Yeri: X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (Uluslararası Katılımlı) Ulusal Poster ISBN: 12 - Sivas İl Merkezinde Satılan Çiğ Köftelerde Enterococcus spp Prevalansı ve Vankomisin dirençliliğinin araştırılması ŞAHİN Seyda, ALİM Ahmet, ATAŞ Ahmet Duran, TURGUT Nergiz Hacer, ATAŞ Mehmet (24.09.2012-27.09.2012), Yayın Yeri: X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (Uluslararası Katılımlı) Ulusal Poster ISBN: 13 - Sinop ta Kırsal Kesimde Yaşayan İnsanlarda Kene Kökenli Ensefalit Virusu TBEV Seroprevalansı GÜNEŞ Turabi, POYRAZ Ömer, ATAŞ Mehmet, ALİM Ahmet (23.06.2011-26.06.2011), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Viroloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Antimicrobial Susceptibilities of Turkish Francisella Tularensis Subsp Holarctica Strains Selcuk Kilic, Bekir Celebi, Bulent Acar, Mehmet Atas (19.06.2011-22.06.2011), Yayın Yeri: International Symposium on Francisella tularensis and Tularemia Uluslararası Davetli konuşmacı ISBN: 15 - Sivas Bölgesindeki genç Kızlarda Rubella Kızamıkçık Antikorlarının Seroprevalansı ALİM Ahmet, DOĞAN TOMUL Zehra, HASBEK Mürşit, ATAŞ Mehmet (12.09.2006-16.09.2006), Yayın Yeri: XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 16 - Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Sağlık Personelinde Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Nazal Taşıyıcılık Oranları ALİM Ahmet, HASBEK Mürşit, DOĞAN TOMUL Zehra, ATAŞ Mehmet (12.09.2006-16.09.2006), Yayın Yeri: XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: