Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanlığı

 Dr. Öğr. Üyesi Gülen MELİKE DEMİRBOLAT (Bölüm Başkanı)

. Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

    . Dr. Öğr. Üyesi Pakize CANTÜRK KILIÇKAYA (Anabilim Dalı Başkanı)

    . Dr. Öğr. Üyesi Ozan KILIÇKAYA

    . Arş. Gör. Murat DOĞAN (ÖYP)

    . Arş. Gör. Gizem ÇALIŞKAN

. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

  . Dr. Öğr. Üyesi Gülen MELİKE DEMİRBOLAT (Anabilim Dalı Başkanı)

  . Arş. Gör. Ahmet Doğan ERGİN (ÖYP)