STAJ İÇİN GEREKLİ BİLGİ ve BELGELER

 !!! Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi !!!

 Önemli Not:

1. Her öğrencinin staj işlemlerine başlamadan önce; Staj yönergesini dikkatli bir şekilde okuyup anlaması; stajın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve sorun yaşanmaması açısından son derece önemlidir.

 2. Stajla ilgili tüm işlemlerde kullanılacak resmi e-posta adresimiz:      eczstaj@cumhuriyet.edu.tr

 

STAJ ADIMLARI

1. Adım

  • FORM A (Staj Başvuru Formu) doldurularak, staj yapılacak kurum ya da birime başvuru yapılır.
  • Başvuru kabul edildiğinde FORM A1 (Başvuru Kabul Formu) staj yapılacak kurum ya da birim tarafından doldurularak en geç Nisan ayının ikinci haftasına kadar dekanlığa teslim edilir.

2. Adım 

  • Staj yapılacak kurum ya da birim staj komisyonu tarafından uygun bulunursa FORM B (Zorunlu Staj Formu) öğrenci tarafından 2 kopya halinde doldurulup, staj yapıalcak kurum ya da birim tarafından onaylanarak aşağıdaki ekleriyle birlikte dekanlığa teslim edilir.

             Ekler: 2 adet nufus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotograf

3. Adım

  • SGK işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenciler kendi durumlarına uygun olarak FORM D (SGK Durum Beyanı) doldurup gereken durumlarda FORM D1'i  de doldurarak Mayıs ayı sonuna kadar dekanlığa teslim ederler.

4. Adım

  • FORM C (Staj Değerlendirme Formu) öğrenci tarafından ilgili kısımlar doldurularak staj yapılacak kurum ya da birime teslim edilir. Staj bitiminde ilgili kurum ya da birim değerlendirme kısmını doldurarak, en geç 1 ay içerisinde kapalı bir zarfta Dekanlığa gönderir.
  • FORM E (Staj Yoklama Çizelgesi); Öğrencinin staj yaptığı dönemde, staj yapılan her bir gün için öğrenci tarafından imzalanıp, gün sayısına bakılmaksızın ay sonunda kurum yetkilisi tarafından onaylanarak bir sonraki ayın ilk 5  (Beş) günü içerisinde Dekanlığa teslim edilir. Bu konu SGK primlerinin zamanında ödenebilmesi için son derece önemlidir.

                             HER BİR STAJ DÖNEMİ SONUNDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

  •  FORM C (Kurum ya da birim tarafından kapalı zarfta gönderilecek)
  •  FORM E (Staj yapılan her ayın bitiminden itibaren sonraki ayın ilk beş günü içerisinde dekanlığa ulaştırması gerekmektedir)
  • Staj yapılan döneme ait STAJ DEFTERİ   (Defter öğrenci tarafından her bir staj günü için doldurularak staj bitiminde Dekanlığa teslime edilir.