Adres: Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 58140-SİVAS

Tel: 0.346.2191010 / 3900

        0.346.2191260

Fax: 0.346.2191634

E-posta: eczacilik@cumhuriyet.edu.tr

 

 İDARİ PERSONEL

Fakülte Sekreteri: Necdet AKKIYAL

Tel: 3902

 Şef         : İlkay AYGÜNDÜZ

Tel: 3909

Dekan Sekreteri: Samiye YILMAZ ÜZREK

Tel: 3900

Yazı İşleri: Banu KÜÇÜK

Tel: 3927

Mutemet/T. K. K. Yetkilisi: Ayfer CESUR

Tel: 3918

Ayniyat/Depo: Selehattin AKIN

Tel: 3922

Öğrenci İşleri: Gonca HARİS

Tel: 3903

Bölümler sekreteri : Zerrin IŞIKSAL

Tel: 3914

Yardımcı Hizmetli: Mustafa ÇALI

                              Sedat ARSLAN

Tel: 3934