Misyon - Vizyon

        Misyon ve Vizyon

 • Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincini kazanmış.
 • Demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı,
 • Yaşam boyu eğitim ve öğretim bilincini özümsemiş,
 • Çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış,
 • Mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı,
 • Araştıran,
 • Eczacılık formasyonu kazanmış,
 • Fakültede öğrendikleri bilgilerini halk sağlığı adına halkla paylaşabilen , bilgi ve deneyimlerini hiçbir koşul gözetmeksizin insanlığın hizmetine sunan,
 • Hasta hakları ve refahını ön planda tutan,
 • Çevre bilinci gelişmiş,
 • Sağlam bir kültürel ve ahlaki yapıya sahip,
 • Ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten,
 • Çevrsinde mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek, Eczacılar yetiştirmektir.

        Bir araştırma kurumu olarak:

 • Bilimsel araştırma ve araştırıcıların önünü açan,
 • Öncelikle bölge ve ülke problemleri konu alan, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapan,
 • Bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşan,
 • Araştırmalarda evrensel etik ilkelere yüksek derecede  bağlı,
 • Bilimsel özerkliğe önem veren,
 • Bilimsel faaliyetleri ile Türkiye ve Dünya'da adından söz ettiren, saygın bir araştırma kurumu olmak.

        Bir hizmet kurumu olarak:

 • Araştırma labotuvarları,
 • Analiz laboratuvarları,
 • Danışmanlık,
 • Kongre, sempozyum, seminer ve çalıştay hizmetlerimizde kalite güvencesi ve yüksek memnuniyet hedeflerimiz en önemli kriterdir.

         Eğitim Vizyonumuz:

        Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (CÜEF) Dünya standartlarında bir vizyona sahip seçkin bir kurum olarak tanınacaktır. Eczacılık      mesleğinin gerektirdiği her alanda idari ve teknik olarak tam yetki ile görev alan, yaratıcı ve pozitif düşünen, çalışkan, katılımcı, üretken ve yarattığı değerler ile ülkesini tüm Dünya'da temsil eden üstün nitelikli eczacılar yetiştirmektir.

         Türkiye'nin yüksek öğrenim stratejisiyle uyumlu olarak fakültemizde eğitim "herkesin tam ve fırsat eşitliği içinde ulaşmasına imkan verecek biçimde, bireylerin yaşam projelerini hayata geçirmesini zenginleştirecek poatnsiyellerle donatımını sağlamak, onları girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip aktif yuttaşlar olmaya yönlendirmek, insan hakları demokrasi ve çevresel, kütürel ve estetik değerler konusunda duyarlı olmasını sağlamak için" verilmektedir.

 

 

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Eczacılık Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 12 60
Belgegeçer: 0 346 219 1634