Vizyonumuz: 

Akademik ve etik değerler doğrultusunda kendisini yetiştirmiş, eczacılık sektöründe öncelikli olarak tercih edilen, bilim ve teknolojinin izini süren, bilgili ve donanımlı Eczacılar yetiştirmek, ilaç endüstrisi ve diğer bütün araştırma geliştirme birimleri ile güçlü ilişkiler kurarak bilime ve insanlığa katkı sağlamaktır.

 Misyonumuz: 

Eğitim-öğretimdeki kalitesi ve bilimsel araştırma çalışmalarıyla evrensel bilim ve teknoloji hedefleri doğrultusunda, mesleğini ihtiyaç duyulan her alanda en iyi şekilde icra eden, halk sağlığını önemseyen, etik prensiplere sahip, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış eczacılar yetiştirmektir. Hem mezunlarımızın hem de akademik personelimizin yurt içinde ve yurt dışında görevini en iyi şekilde ifa edecek donamına sahip olması ve eczacılık mesleğinin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel araştırma ve projeler de yer alması temel misyonlarımızdır.