• Teşkilat Şeması

 •  

   Demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, yaşam boyu eğitim ve öğretim bilincini özümsemiş, çağdaş bilgi ile donatılmış, mesleki etik ilkelerine bağlı, bilgi ve deneyimlerini insanlığın hizmetine sunan,  çevre bilinci gelişmiş, sağlam bir kültürel ve ahlaki yapıya sahip, ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten, mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflı eczacılar yetiştirmektir.

   Eğitim Vizyonumuz:

         Yaratıcı ve pozitif düşünen, çalışkan, katılımcı, üretken ve yarattığı değerler ile ülkesini tüm Dünya'da temsil eden üstün nitelikli eczacılar yetiştirmektir.

   

  İç Kontrol Görev Tanımları
    1 Dekan Prof. Dr. ALİ ÇETİN'ın Görev Tanımı
    2 Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Esra BAĞDA'nın Görev Tanımı
    3 Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Göknil Pelin COŞKUN'un Görev Tanımı
    4 Fakülte Kurulu Görev Tanımı
    5 Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı
    6 Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Bakanlığı Görev Tanımı
    7 Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı
    8 Eczacılık Teknoloji Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı
    9 Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    10 Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    11 Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    12 Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    13 Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    14 Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    15 Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    16 Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    17 Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Tanımı
    18 Araştırma Görevlisi Münteha Zeynep KEMERLİ'nin Görev Tanımı
    19 Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa ERGÜL'ün Görev Tanımı
    20 Araştırma Görevlisi Sema MISIR'ın Görev Tanımı
    21 Araştırma Görevlisi Hayrani Eren BOSTANCI'nın Görev Tanımı
    22 Araştırma Görevlisi Halil BAL'ın Görev Tanımı
    23 Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
    24 Dekan Sekreteri Görev Tanımı
    25 Bölüm Sekreteri Görev Tanımı
    26 Yazı İşleri Görev Tanımı
    27 Muhasebe Memuru Görev Tanımı
    28 Taşınır Kayıt Kontrol Görev Tanımı
    29 Öğrenci İşleri Görev Tanımı
    30 Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı
    31 Yardımcı Personel Sedat ARSLAN'ın Görev Tanımı
    32 Yardımcı Personel Mustafa ÇALI'nın Görev Tanımı
  İç Kontrol İş Akış Şemaları