Adres: Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 58140-SİVAS

Tel: 0.346.2191010 / 3900

        0.346.2191260

Fax: 0.346.2191634

E-posta: eczacilik@cumhuriyet.edu.tr

İDARİ PERSONEL

 Fakülte Sekreteri: Abdullah DEMİRCİ

Tel: 3902

 Şef: İlkay AYGÜNDÜZ

Tel: 3909

Dekan Sekreteri: Samiye YILMAZ ÜZREK

Tel: 3900

Yazı İşleri: Gonca HARİS

Tel: 3927

Ayniyat/Depo/Mutemet/T. K. K. Yetkilisi: Selehattin AKIN

Tel: 3922

Öğrenci İşleri: Yüksel KORKMAZ

Tel: 3903

Bölümler sekreteri : Zerrin IŞIKSAL

Tel: 3914

Yardımcı Personeller: 

Erol SAKAL

Uğur ASİLZADE

Tel: 3934

                            

Web İçerik Sorumlusu :  ZERRİN IŞIKSAL
SELAHATTİN AKIN