Vizyonumuz: 

Yaratıcı ve pozitif düşünen, çalışkan, katılımcı, üretken ve yarattığı değerler ile ülkesini tüm Dünya'da temsil eden üstün nitelikli eczacılar yetiştirmektir.

 Misyonumuz: 

Demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, yaşam boyu eğitim ve öğretim bilincini özümsemiş, çağdaş bilgi ile donatılmış, mesleki etik ilkelerine bağlı, bilgi ve deneyimlerini insanlığın hizmetine sunan,  çevre bilinci gelişmiş, sağlam bir kültürel ve ahlaki yapıya sahip, ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten, mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflı eczacılar yetiştirmektir.