2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonu Öğrenci Memnuniyet Anketi  (Bu anket çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'nın onayı ile  06-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Google Formlar" üzerinden çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Anketin hedef grubu Eczacılık Fakültesi Öğrencileridir.) 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi (Bu anket çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'nın onayı ile  23-24 Mart 2021 tarihleri arasında "Google Formlar" üzerinden çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Anketin hedef grubu Eczacılık Fakültesi Öğrencileridir.) 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi (Bu anket çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'nın onayı ile  01-12 Haziran 2020 tarihleri arasında "Google Formlar" üzerinden çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Anketin hedef grubu Eczacılık Fakültesi Öğrencileridir.)