Adres: Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 58140-SİVAS

Dış Hat: 0.346.2191260

Fax: 0.346.2191634

Üniversite Santral: 0.346.4873900

E-posta: eczacilik@cumhuriyet.edu.tr

İDARİ PERSONEL

 Fakülte Sekreteri: Abdullah DEMİRCİ

Tel: 0.346.4873902

 Şef: İlkay AYGÜNDÜZ

Tel: 0.346.48703909

Dekan Sekreteri: Samiye YILMAZ ÜZREK

Tel: 0.346.4873900

Yazı İşleri: Gonca HARİS

Tel: 0.346.4873927

Ayniyat/Depo/Mutemet/T. K. K. Yetkilisi: Selehattin AKIN

Tel: 0.346.4873922

Öğrenci İşleri: Yüksel KORKMAZ

Tel: 3903

Bölümler sekreteri : Zerrin IŞIKSAL

Tel: 0.346.4873914

Yardımcı Personeller: 

Mehmet KAPÇAK

Erol SAKAL
Mustafa Can ÖZDEMİR

Tel: 0.346.4873934

                            

Web İçerik Sorumlusu :  ZERRİN IŞIKSAL