DEKAN
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Şef
Memurlar
Hizmetliler
Bölüm Başkanlıkları
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Analitik Kimya ABD
Biyokimya
ABD
Farmasötik Botanik ABD
Eczacılık Temel Bilimleri ABD
Farmasötik Mikrobiyoloji ABD
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakoloji ABD
Farmakognozi ABD
Farmasötik Kimya ABD
Farmasötik Toksikoloji ABD
Eczacılık İşletmeciliği ABD
Klinik Eczacılık ABD
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasötik Teknoloji ABD
Farmasötik Biyoteknoloji ABD