2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı "Tek Ders Sınavları" 06 Ağustos 2021 Cuma günü saat 10.00'da https://ekampus.cumhuriyet.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.Tek ders sınavına 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde ders kaydı yaptıran ve mezuniyet için en fazla bir dersi kalan (müfredatındaki tüm derslerin devamını vermiş olmak şartıyla)
öğrenciler girebileceklerdir.
          Sınava katılmak isteyen öğrencilerin 3 Ağustos 2021 Salı günü saat 17.00' a kadar Dekanlığımıza e-posta, fax veya dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.