Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı

 Doç. Dr. Emrah DURAL (Bölüm Başkanı)

. Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

    . Dr. Öğr. Üyesi Merve ERGÜL (Anabilim Dalı Başkanı)

. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı

     . Doç. Dr. Gülderen KARAKUŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

     . Arş. Gör. Muhammed ERGÜN

. Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığı

     . Dr. Öğr. Üyesi Merve ERGÜL (Anabilim Dalı Başkanı)

     . Dr. Öğr. Üyesi Hajar HEYDARİ

     . Öğr. Gör. Eda SÖNMEZ GÜRER

     . Arş. Gör. Kevser TABAN (ÖYP)

     . Arş. Gör. Meryem ÖZDEMİR

. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

    . Doç. Dr. Emrah DURAL  (Anabilim Dalı Başkanı)

. Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı

    . Doç. Dr. Emrah DURAL  (Anabilim Dalı Başkanı)

. Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanlığı

    . Dr. Öğr. Üyesi Merve ERGÜL (Anabilim Dalı Başkanı)