Telefon : 0 346 219 12 60
Belgegeçer : 0 346 219 1634
 Araştırma Projesi Dersi Öğrenci Sunumları

Başlama Tarihi : 28.04.2021 - Bitiş Tarihi : 25.06.2021

Öğrenci ve Akademik Personelimizin dikkatine;

Araştırma projesi dersi tez sunum programı aşağıda sunulmuştur.

  • Sunumlar ders düzeninde, sadece öğrenci ve akademik personelimize açık bir Microsoft Teams grubu üzerinde yapılacak olup, başka bir herhangi bir yerde yayınlanmayacaktır. Anlatımlar sırasında kayıt oluşturulmayacaktır. 
  • Danışman hoca uygun gördüğü jüri üyelerini kendisi belirleyecektir. 
  • Sunumlar sonrası tezlerini, Final sınavları ilan tarihine kadar teslime eden öğrenciler final döneminde, bütünleme ilan tarihine kadar teslim eden öğrenciler bütünleme döneminde mezun durumuna geçerler. 
  • Belirtilen tarihlerde sunumunu yapmayan öğrencilerin mezuniyet onayının yapılmayacağı öğrencilerimiz tarafından bilinmektedir. Bu nedenle 2 ay öncesinden bilgilendirme yapılarak öğrencilerimizin tezlerini zamanında ve bir düzen dâhilinde teslim etmesi amaçlanmaktadır. Tezini tamamladığı onaylanmayan hiçbir öğrencinin çıkış işlemleri başlatılmayacaktır. 
  • Bu program öğrencilerinin tez konularını bir düzen dâhilinde sunmaları için hazırlanan katılımın zorunlu olduğu bir fakülte içi bir etkinliktir. Programın 2 güne sığması için süreler 15 dk ile sınırlı tutulmuştur. Konuyu ana hatları ile sunmaları yeterlidir. Danışman hocalar eğer gerek duyuyorlarsa kendi öğrencilerine jürinin önünde daha detaylı bir sunum yaptırabilirler(bu program öncesi veya sonrasında).  
  • Öğrencilerin tezin 1(bir) kopyasını basılı halde Araştırma Projesi Koordinatörlüğüne iletmesi (kargoyla veya bir arkadaşı ile) zorunludur. Danışman hocasına veya kendisine basılı kopya yaptırıp yaptırmayacağına danışman hocası karar verir. Araştırma projesi koordinatörlüğü tezin basılı kopyasını ve sınav tutanağını teslim aldıktan sonra "Öğrenci İlişik Kesme Formu"ndaki ilgili yeri imzalar ve Dekanlık onayı ile mezuniyet işlemleri başlatılır. 
  • Öğrencinin en erken mezun olarak görülebileceği tarih final dönemi sınav sonuçlarının resmi ilan tarihidir. Bu tarih itibariyle, tezini zamanında teslim etmeyen öğrencinin çıkış işlemleri başlayamayacağından süre kaybı kendi sorumluluğudur.

Bilgilerinize sunarız. 

Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖĞRENCİ

KONU

SAAT

 

17 Haziran 2021 Perşembe

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE

Halime Orakçı

İlaç-DNA Etkileşimleri İçin Geliştirilen Biyosensörler

09.00-09.15

 

Meryem Büşra Takçı

Aptamer Biyosensörleri

09.15-09.30

 

Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY

Nil Beril Alamdar

Gemcitabin Molekülü’nün Duyarlı Tayini için Güncel Analitik Yaklaşımlar

09.30-09.45

 

Kübra Çakır

Kozmetik Ürünlerde Paraben Türevlerinin İzlenmesi için Pratik Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemi Geliştirilmesi

09.45-10.00

 

Şule Temiz

NSAİİ Etken Maddeler Ketoprofen ve İbuprofen Molekülleri için Duyarlı Analiz Yöntemi Geliştirilmesi

10.00-10.15

 

Doç.Dr. ESRA BAĞDA

Kemal Cangiz

Ftalosiyaninler ve Kanser tedavisinde yeri

10.15-10.30

 

Seda Yüksel

Biyosensörler ve Güncel kullanım alanları

10.30-10.45

 

Doç.Dr. TÜLAY OYMAK

Remziye Nur Avcı

Fe3O4 ve Biyokömür Bazlı   Yeni Bir Manyetik Kompozitin Sentezi, Karakterizasyonu ve  Sülfadiazinin  HPLC  İle  Tayini Öncesinde Manyetik Katı   Faz Ekstraksiyonu ile Ayırma ve Zenginleştirilmesinde Kullanılması

10.45-11.00

 

Melisa Bengü Kaya

Manyetik Nanopartikül  Sentez Yöntemleri  ve  Antibiyotiklerin  Belirlenmesi için Analitik Yöntemlerle Birleştirilen Manyetik Katı Faz Ekstraksiyon Uygulamaları

11.00-11.15

 

Biyokimya Anabilim Dalı

Doç.Dr. SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI

Barışhan Aslan

Beslenme ve Kolon Kanseri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11.15-11.30

 

Aslı Belkız Soykaplan

Ankilozan Spondilit (AS) Tedavisinde Tümör Nekrozis Faktör-alfa (TNF)-α Hedefli İlaçlar

11.30-11.45

 

Doç.Dr. ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT

Büşra Günay

Alzheimer Hastalığının Tedavisi için Yeni Asetilkolinesteraz İnhibitörü Olarak Tetrahidrokinolin Türevlerinin Potansiyellerinin Araştırılması

11.45-12.00

 

Furkan Özcan

Anti-glokom, Diüretik ve Antikonvülsan İlaç için Yeni hCA I ve hCA II Enzim İnhibitörlerin Keşfinde Yeni Nitro Sübstitüe Kinolin Türevlerinin Potansiyellerinin Araştırılması

13.00-13.15

 

Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA ERGÜL

Çiğdem Gülez

Kanser Tedavisi Stratejisi Olarak Polo Benzeri Kinaz 1’in Hedeflenmesi

13.15-13.30

 

Yüsra Onuk

Meme Kanseri ve Meme Kanserinde Güncel Tedavi Yöntemleri

13.30-13.45

 

Dr.Öğr. Üyesi SEMA MISIR

Bilge Oğuzhan

Diyabet Hastalığı ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

13.45-14.00

 

Ali Osman Yaldız

Alzheimer Hastalığı ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

14.00-14.15

 

Dr.Öğr. Üyesi CEYLAN ÖZSOY

Aybüke Çetintaş

Yaşlanma Karşıtı Kullanılan Kozmetik Ürün Bileşenleri

14.15-14.30

 

Seda Nur Koçak

Tiroid Hormonlarının Etki Mekanizması ve Tiroid Hastalıkları Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

14.30-14.45

 

Hacı Ali Pumak

Klinik Biyokimyada Ölçümler ve Belirsizlikler

14.45-15.00

 

Büşra Şahin

Anemi ve Anemide Kullanılan İlaçlar

15.00-15.15

 

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Doç.Dr. GÜLDEREN KARAKUŞ

Ceren Arslan

Polimerik Nanopartiküller

15.15-15.30

 

Mefruze Balcı

Polimerik Magnetik Nanopartiküller

15.30-15.45

 

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Doç.Dr. UĞUR TUTAR

Mariam Albakadleh

Bitkisel Esansiyel Yağların Kozmetolojide Kullanım Olanaklarının Araştırılması

15.45-16.00

 

Eslem Önder

Aloe Vera Bitkisinin Eczacılık Alanında Kullanım Olanaklarının Araştırılması

16.00-16.15

 

Dr.Öğr. Üyesi HÜLYA ÖZPINAR

Ezgi Burğaç

Elazığ İlinde Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkiler

16.15-16.30

 

İlknur Bütün

Kahramanmaraş İlinde Yapılan Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış

16.30-16.45

 

Öğretim Görevlisi İREM YILDIZ ÖZBAŞ

Kadir Said Alp Sünbülcü

Gentiana hueta L. Bitkisinin Tıbbi Önemi

16.45-17.00

 

Tuğçe Ünsal

Helicobacter pylori’ye Karşı Etki Gösteren Bitkiler

17.00-17.15

 

Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi MEHMET ATAŞ

Ömer Furkan Kurt

Koronavirüsler ve COVID-19

17.15-17.30

 

Fatma Tunçekin

Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi

17.30-17.45

 

Dr.Öğr. Üyesi TUTKU TUNÇ

Merve Demir

Antiviral Ajanlar ve Etkileri

17.45-18.00

 

Betül Köş

Coronaviridae Ailesi için Geliştirilen Bazı Aşılar

18.00-18.15

 

18 Haziran 2021 Cuma

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakognozi Anabilim Dalı

Öğretim Görevlisi EDA SÖNMEZ GÜRER

Sevda Ballı

Obezite Tedavisinde Kullanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

09.00-09.15

 

Pınar Yıldız

Punica Granatum L. Bitkisinin Ekstraksiyonu ve Ekstratının İncelenmesi

09.15-09.30

 

Hatice Beyza Başkal

Deniz Kaynaklı Antiinflamatuar Aktiviteye Sahip Ajanlar

09.30-09.45

 

Dilara Gül Bekiş

Deniz Kaynaklarından Potansiyel Anti-HIV Ajanlar

09.45-10.00

 

Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi MERVE ERGÜL

Behiye Koç

Bipolar bozukluk ve Unipolar Depresyon Tedavisinde Manik Kayma Riskine Neden Olan Mekanizmaların Araştırılması

10.00-10.15

 

Duygu Salçan

SMA Hastalarında Farmakoterapi Prensipleri ve Eczacının Rolü

10.15-10.30

 

Alperen Uyar

Küme Tipi Baş Ağrısında Farmakoterapi Prensipleri ve Eczacının Rolü

10.30-10.45

 

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi MERVE ERGÜL

Ahmet Şahin

Covit-19 Tedavisinde Kullanılan Hidroksiklorokin ve 8-Aminokinolin Türevlerinin Yapı Etki İlişkileri

10.45-11.00

 

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. EMRAH DURAL

Şeyda Önal

Hidroksiklorokin’in Sitotoksik ve Genotoksik Etkinliklerinin İn vitro Temelli Mikroçekirdek Yöntemi ile İzlemi

11.00-11.15

 

Kifayet Sönmez

Sunset Yellow’un in vitro Genotoksit Akut ve Kronik Dozlamaya Bağlı p53 Geni Etkinliğinin Mikroçekirdek Yöntemi ile Değerlendirilmesi

11.15-11.30

 

İrem Can

13-cis-retinoik asit’in Akut ve Kronik Dozlamaya Bağlı in vitro Genotoksi Etkinliğinin Mikroçekirdek Yöntemi ile Değerlendirilmesi

11.30-11.45

 

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi MURAT DOĞAN

Baran Baykiz

CRISPR-Cas9 Sistemi ve Uygulamaları

11.45-12.00

 

Belkıs Göksün

Monoklonal Antikorlar ve Uygulama Alanları

13.00-13.15

 

Dr.Öğr. Üyesi PAKİZE CANTÜRK KILIÇKAYA

Aysel İrem Yıldız

Migren Tedavisinde Monoklonal Antikorların Kullanımı, Erenumab Örneğinin İncelenmesi

13.15-13.30

 

Ramazan Yılmazcan

Kanser Tedavisinde Monoklonal Antikorların Kullanımı, Atezolizumab Örneğinin İncelenmesi

13.30-13.45

 

Dr.Öğr. Üyesi OZAN KILIÇKAYA

Kâmil Altın

Moleküler Antikorlar; Trastuzumab Örneği

13.45-14.00

 

Onur Can Sucu

Antiviral Aşılar ve Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Covid-19 Örneği

14.00-14.15

 

Furkan Çağrı Yumuşak

Kanser Tanısında Kullanılan Biyoteknolojik Kitler ve Yöntemler

14.15-14.30

 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mustafa Sinan KAYNAK

Ayşe Nur Soysal

Oküler İlaç Salım Sisteminin İleri Yaklaşımları ve Değerlendirilmesi

14.30-14.45

 

Doç.Dr. Ahmet Alper ÖZTÜRK

Abdullah Yasin Bektaş

Antiviral ve Antiretroviral Ajanlar için Yeni İlaç Dağıtım Sistemleri

14.45-15.00

 

  Biyokimya Dr. H. Eren BOSTANCI Nurettin Özakçaoglu Dvitamininin bağışıklık sistemi üzerine etkisi 15:15-15:30  
 
Biyokimya
Dr. H. Eren BOSTANCI Nurullah Kurtbaş  Hipertansiyon ve hipertansiyonda kullanılan ilaçlar, etki mekanizmaları ve etkileri 15:30-15:45