Telefon : 0 346 219 12 60
Belgegeçer : 0 346 219 1634
 Uluslararası Eser Analiz Kongresi (EsAn2018) Fakültemiz Ev Sahipliğinde Yüksek Katılımla Gerçekleşti

 

 

 Uluslarası Eser Analiz Kongresi8EsAn2018), International Trace Analysis Congress (iTAC2018), fakültemiz ev sahipliğinde yerli ve yabancı 230 katılımcı ile gerçekleştirildi. 20-23 Haziran 2018 tarihleri arasında üniversitemiz kültür merkezinde düzenlenen etkinliğin ilk üç günü bilimsel program dördünci gün ise sosyal program yapıldı. 52  sözlü sunum, 21 kısa sözlü sunum ve yaklaşık 150 poster bildirisinin sunulduğu etkinlik hem bilimsel içeriği hemde sosyal yönüyle katılımcıların büyük beğenisi kazandı. Organizasyonu fakültemiz öğretim üyesi Doç.Dr.Halil İbrahim Ulusoy Başkanlığında bir ekiple yapılan kongrede, fakültemizin lisans ve lisansüstü öğrencileri de görev aldı.