Telefon : 0 346 219 12 60
Belgegeçer : 0 346 219 1634
 Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Pakize CANTÜRK KILIÇKAYA'nın Projesi TÜSEB Tarafından Desteklenen Projeler Arasına Girdi

Sağlık Bakanlığının Ar-Ge Kuruluşu olan TÜSEB’in yerli ve milli tanı/takip/tedavi stratejilerinin geliştirilmesine öncülük edecek araştırma gruplarının desteklenmesi kapsamında, ilaç hedefi ve/veya hedefli ilaç olarak kullanılma potansiyeli bulunan moleküllerin tespitine yönelik moleküler modelleme ve biyoinformatik yaklaşımların geliştirilmesini ve uygulanmasını amaçlayan proje önerileri için çıkılan "2019-TA-02 kodlu ve Hesaplamalı Yapısal Biyoloji isimli Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı"na yapılan başvurular, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilmiş olup, desteklenmesine karar verilen 10 proje arasında fakültemiz Dr.Öğr.Üyesi Pakize CANTÜRK KILIÇKAYA’nın projesi de yer almıştır.

Bu projeler aracılığı ile ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulan ve Türkiye Genom Projesinin çıktılarını analiz edebilecek yerli insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir

Değerli öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.